Sentence građansko pravo > Izvršni postupak

TROŠKOVI IZVRŠNOG POSTUPKA

 

Tuženi nije skrivio troškove izvršnog postupka ako izmiri dug nakon dostavljanja zaključka izvršitelja, ukoliko ga tužilac nije prethodno opomenuo da svoju obavezu izvrši, te se dostavljanje zaključka izvršitelja tuženom smatra opominjanjem tuženog.


            Iz obrazloženja:


Osnovano se žalbom tuženog ističe da je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada je odlučivao o troškovima izvršnog postupka, te je zaključak izvršitelja održao na snazi za troškove izvršnog postupka u iznosu od 10.602,00 dinara. Naime, prvostepeni sud nije uzeo u obzir činjenicu da je tuženi izmirio svoj dug u celosti pre nego što je uopšte primio Zaključak izvršitelja, a da nije imao saznanja da je od strane tužioca sudskom izvršitelju podnet predlog za izvršenje i nije bio opomenut od strane tužioca na izvršenje svoje obaveze.

Iz spisa proizilazi da je u prigovoru izvršnog dužnika, tuženi izjavio da je tokom meseca februara i avgusta 2012. godine izvršio uplatu svih dugovanih iznosa na ime potraživanja po osnovu komunalnih usluga za period jul 2011. godine zaključno sa decembrom 2011. godine, i u prilogu prigovora je priložio račune sa potvrdama o izvršenim uplatama. Iz spisa proizlazi da tužilac nije opomenuo izvršnog dužnika da izvrši svoju obavezu pre nego što je podneo predlog za izvršenje, pa mu samim tim nije ostavio mogućnost za plaćanje obaveze u paricionom roku, odnosno pre utuženja i prouzrokovanja troškova izvršnog postupka. Imajući u vidu navedeno, ovaj sud smatra da se, usled navedenih okolnosti, tek dostavljanje Zaključka izvršitelja tuženom smatra opominjanjem tuženog, kao izvršnog dužnika, da svoj dug izmiri u paricionom roku koji je naveden u Zaključku i koji teče od dana dostavljanja Zaključka, pa su neosnovani žalbeni navodi tužioca da je tuženi skrivio plaćanje troškova postupka, jer je glavni dug platio nakon utuženja, odnoso nakon podnošenja predloga za izvršenje.

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž.  586/2015 od 15.03.2016. godine)

 

                                                Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik