Sentence građansko pravo > Izvršni postupak

TUŽENI NE MOŽE PREDLOŽITI DONOŠENjE PRIVREMENE ME

 

Tuženi u parnici nema potraživanje koje treba obezbediti privremenom merom, pa samim ne može ni predložiti donošenje privremene mere. 

 

Iz obrazloženja:


Prema stanju u spisu, tužioci su podneli tužbu protiv tuženog radi predaja poseda. U toku postupka tuženi je podneskom stavio predlog za izdavanje privremene mere. Prvostepeni sud je doneo pobijano rešenje kojim je usvojio predlog tuženog za izdavanje privremene mere pozivajući se na odredbe člana 290, 296 stav 1 i 2, te odredbu člana 297 stav 1 ranije važećeg Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Naime, prema odredbi člana 449 stav 1 i 3 važećeg Zakona o izvršenju i obezbeđenju čija sadržina je identična odredbi člana 296 stav 1 i 2 ranije važećeg Zakona o izvršenju i obezbeđenju, na koju odredbu se prvostepeni sud poziva u pobijanoj odluci, propisano je da se privremenom merom obezbeđuje nenovčano potraživanje čije postojanje izvršni poverilac učini verovatnim, te da bi se odredila privremena mera za obezbeđenje nenovčanog potraživanja, izvršni poverilac, osim verovatnoće potraživanja, mora učiniti verovatnim i da bi bez privremene mere ispunjenje njegovog potraživanja bilo osujećeno ili znatno otežano ili da će biti upotrebljena sila ili nastati nenadoknadiva šteta (opasnost po potraživanje).

 

Dakle, citirana odredba potvrđuje da privremena mera, kao sredstvo obezbeđenja, ne predstavlja samostalno pravno sredstvo koje je samo sebi cilj i svrha, već je u vezi sa sporom koji je već pokrenut, radi sudske zaštite potraživanja koje se merom obezbeđuje. Prema tome primarni cilj, pa samim tim i osnovni preduslov za određivanje privremene mere je obezbeđenje nekog potraživanja. U predmetnoj parnici tužbeni zahtev tužilaca usmeren je prema tuženom. Dakle, tuženi u predmetnoj parnici nema potraživanje koje treba obezbediti privremenom merom, pa se samim tim  ni navedeni cilj privremene mere ne može ostvariti u predmetnom postupku.

 

Shodno navedenom, drugostepeni sud nalazi da nije bilo uslova za usvajanje predloga tuženog za izdavanje privremene mere u smislu citiranih odredbi Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj 258/2017 od 01.02.2017. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik