Sentence građansko pravo > Izvršni postupak

ZA POSTUPAK IZVRŠENjA POKRENUT PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI ISKLjUČIVO JE NADLEŽAN SUD

Postupci koje sudovi pokreću po službenoj dužnosti (radi prinudne naplate troškova krivičnog postupka, novčanih kazni izrečenih strankama zbog nepoštovanja procesne discipline i dr.), nisu obuhvaćeni odredbama čl. 546. i 547. ZIO-a, već je za sprovođenje izvršenja u ovim predmetima i postupanje u ovim predmetima isključivo nadležan sud.

 

Iz obrazloženja:


Pobijanim rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu, poslovni broj I. 2247/2016 od 06.10.2016. godine, odbačen je predlog za izvršenje podnet od strane Osnovnog suda u Zrenjaninu dana 04.10.2016. godine.

 

Protiv navedenog rešenja izvršni poverilac, Osnovni sud u Zrenjaninu, je blagovremeno izjavio žalbu.

 

Prema stanju u spisima, izvršni poverilac je dana 04.10.2016. godine podneo predlog za izvršenje radi naplate novčanog potraživanja, a na osnovu izvršne isprave, krivične presude Osnovnog suda u Zrenjaninu. Izvršni poverilac je u predlogu za izvršenje naznačio da isto sprovede sud.

 

Osnovano se u žalbi ističe da je prvostepeni sud pogrešno primenio odredbe čl. 4. st. 1. i 2. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kada je odbacio predlog za izvršenje sa obrazloženjem da je izvršni poverilac u istom naznačio da izvršenje sprovede sud, a ne javni izvršitelj. Tako je prvostepeni sud zapravo postupio suprotno odredbama čl. 3. ZIO-a, kojim je u st. 1.  propisano da se izvršni postupak i postupak obezbeđenja pokreću tako što izvršni poverilac podnosi predlog za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili predlog za obezbeđenje, a po službenoj dužnosti pokreću se samo ako je zakonom određeno.

 

Postupci koje sudovi pokreću po službenoj dužnosti, u smislu citirane odredbe čl. 3. st. 1. ZIO-a (radi prinudne naplate troškova krivičnog postupka, novčanih kazni izrečenih strankama zbog nepoštovanja procesne discipline i dr.), nisu obuhvaćeni odredbama čl. 546. i 547. ZIO-a, već je za sprovođenje izvršenja u ovim predmetima i postupanje u ovim predmetima isključivo nadležan sud, kako to izvršni poverilac osnovano ukazuje u žalbi.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj 3837/2016 od 08.11.2016. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik