Sentence građansko pravo > Parnični postupak

POZIVANjE NA ROČIŠTE

 

Pozivanje tužioca, koji ima punomoćnika, usmenim proglasom rešenja o zakazivanju narednog ročišta, ne oslobađa sud obaveze dostavljanja poziva za ročište i punomoćniku tužioca i ne može smatrati urednim pozivanjem tužioca.

 

Iz obrazloženja:


Rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu od 04.12.2015. godine konstatovano je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena, te je postupak obustavljen. Protiv ovog rešenja, žalbu je blagovremeno izjavio tužilac.

 

U konkretnom slučaju, sud je na ročištu od 21.10.2015. godine doneo rešenje o zakazivanju sledećeg ročišta za dan 04.12.2015. godine sa početkom u 12,00 časova, što su prisutni tužilac i zakonski zastupnik tuženog 1. reda, odnosno punomoćnici tuženih 2. i 3. reda primili na znanje usmenim proglasom ovog rešenja. Kako je prvostepeni sud propustio da istovremeno poziv za ročište zakazano za 04.12.2015. godine dostavi i punomoćniku tužioca, proizlazi da u konkretnom slučaju nisu bili ispunjeni uslovi za donošenje  pobijanog rešenja primenom odredbe člana 311 stav 2 ZPP-a, budući da se  zbog nepozivanja i punomoćnika tužioca na ovo ročište, ne može smatrati ni da je tužilac bio uredno pozvan. Prvostepeni sud je propustom dostavljanja poziva za ročište za glavnu raspravu i punomoćniku tužioca, tužiocu uskratio mogućnost raspravljanja te je na taj način prvostepeno rešenje doneto uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 374 stav 2 tačka 7 ZPP-a, zbog čega je nužno moralo biti ukinuto.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj 164/2016 od 12.04.2017. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik