Sentence građansko pravo > Parnični postupak

TROŠKOVI PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

TROŠKOVI PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

 

       Troškovi privremenog zastupnika tuženog se mogu shodnom primenom odredbe člana 163 ZPP upodobiti troškovima u postupku za obezbeđenje dokaza, zbog čega te troškove snosi tužilac u čijem interesu je bilo postavljanje privremenog zastupnika tuženom.

 

Iz obrazloženja:

 

            Rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu poslovni broj P. 809/11 od 24.10.2012. godine obavezan je tuženi da privremenom zastupniku R.S., advokatu iz Novog Sada, naknadi troškove u ukupnom iznosu od 21.000,00 dinara u roku od 8 dana pod pretnjom prinudnog izvršenja.

 

Odredbom člana 159 stav 6 Zakona o parničnom postupku propisano je da će u toku postupka sud posebnim rešenjem odlučiti o naknadi troškova samo kad pravo na naknadu troškova ne zavisi od odluke o glavnoj stvari. Odredbom člana 163 stav 1. istog zakona predviđeno je da troškove postupka za obezbeđenje dokaza snosi stranka koja je podnela predlog za obezbeđenje dokaza, te da je ona dužna da naknadi i troškove protivnoj stranci, odnosno postavljenom privremenom zastupniku. Članom 163 stav 2 navedenog zakona propisano je da ove troškove stranka može naknadno ostvariti kao deo parničnih troškova, prema uspehu u parnici.

 

            Imajući u vidu citirane zakonske odredbe, kao i činjenicu da je tuženom postavljen privremeni zastupnik, koji je postavio opredeljen zahtev za naknadu troškova postupka, prvostepeni sud je pogrešno odlučio kada je obavezao tuženog da privremenom zastupniku isplati predujam troškova postupka, na šta se osnovano ukazuje žalbama privremenog zastupnika i tuženog. Naime, troškovi privremenog zastupnika tuženog se mogu shodnom primenom odredbe člana 163 ZPP upodobiti troškovima u postupku za obezbeđenje dokaza, zbog čega te troškove snosi tužilac u čijem interesu je bilo postavljanje privremenog zastupnika tuženom i oni predstavljaju sastavni deo svih parničnih troškova.

 

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 4619/2013 od 17.09.2014. godine)

 

                                 Autor sentence: Milica Dokić, viši sudijski saradnik

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu