Sentence građansko pravo > Parnični postupak

VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE

VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE

 

           Propuštanje ročišta određenog povodom predloga za vraćanje u pređašnje stanje ne predstavlja razlog za odbačaj predloga za vraćanje u pređašnje stanje kao nedozvoljenog u smislu člana 111 ZPP-a.  

 

Iz obrazloženja:

 

Rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu poslovni broj P. 6562/2012 od 02.12.2013. godine odbijen je predlog tuženog za vraćanje u pređašnje stanje podnet dana 21.12.2012. godine.

 

Prema stanju u spisu tuženi nije pristupio na ročište dana 07.11.2012. godine, iz kog razloga je prvostepeni sud doneo presudu zbog izostanka i usvojio tužbeni zahtev. Tuženi je dana 20.12.2012. godine podneo žalbu sa predlogom za vraćanje u pređašnje stanje. Dana 02.12.2013. godine zakazano je ročište za odlučivanje povodom predloga za vraćanje u pređašnje stanje, na kome se nije pojavio niko od uredno pozvanih stranaka, zbog čega je prvostepeni sud doneo pobijano rešenje kojim je predlog tuženog za vraćanje u pređašnje stanje odbacio kao nedozvoljen, pozivajući se na član 111 ZPP-a, obrazlažući da uredno pozvani tuženi nije pristupio na ročište povodom predloga.

 

            Odredbom člana 111 ZPP-a propisano je da vraćanje u pređašnje stanje nije dozvoljeno ako je propušten rok iz člana 110 stav 2 i 3 ovog zakona ili ako je propušteno ročište određeno povodom predloga za vraćanje u pređašnje stanje.

 

Imajući u vidu stanje u spisu, i citiranu odredbu ZPP-a, prvostepeni sud je odbio predlog za vraćanje u pređašnje stanje, pogrešno smatrajući da je predlog za vraćanje u pređašnje stanje nedozvoljen, jer je tuženi propustio ročište povodom predloga za vraćanje u pređašnje stanje. Naime, shodno članu 111 ZPP-a , nije dozvoljeno vraćanje u pređašnje stanje ako se podnosi zbog propuštanja ročišta povodom predloga za vraćanje u pređašnje stanje. U konkretnom slučaju tuženi je podneo predlog za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštanja ročišta glavne rasprave, a ne zbog propuštanja ročišta povodom predloga za vraćanje u pređašnje stanje, zbog čega bilo mesta primeni člana 111 ZPP-a, već je sud morao meritorno odlučiti o predlogu, ispitujući uslove za vraćanje u pređašnje stanje propisane članom 109 ZPP-a.

 

Imajući u vidu navedeno, ovaj sud je žalbu tuženog usvojio i pobijano rešenje ukinuo, a predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Prilikom ponovnog odlučivanja prvostepeni sud će oceniti razloge za propuštanje ročišta iznete u predlogu za vraćanje u pređašnje stanje, nakon čega će doneti novu odluku o predlogu, pravilno primenjujući odredbe člana 109-114. ZPP-a.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 470/2014 od 17.09.2014. godine)

 

                                 Autor sentence: Milica Dokić, viši sudijski saradnik

                                             Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu