Sentence građansko pravo > Radno pravo

SUD JE NADLEŽAN DA ODLUČUJE O TUŽBENOM ZAHTEVU ZA UPLATU POREZA I DOPRINOSA

U nadležnosti osnovnog suda je da odlučuje o tužbenom zahtevu za uplatu poreza i doprinosa, jer je reč o sporovima o pravima i obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa.