Sentence građansko pravo > Radno pravo

SUD JE NADLEŽAN DA ODLUČUJE O TUŽBENOM ZAHTEVU ZA UPLATU POREZA I DOPRINOSA

 

U nadležnosti osnovnog suda je da odlučuje o tužbenom zahtevu za uplatu poreza i doprinosa, jer je reč o sporovima o pravima i obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa.

 

            Iz obrazloženja:

 

Uplata doprinosa za obavezno socijano osiguranje je zakonska obaveza poslodavca koja se ni u kom slučaju, pa ni u slučaju sporazuma između poslodavca i zaposlenog, ne može preneti na zaposlenog. Poslodavac je obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja, odnosno plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu za zaposlene, te je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja. Iz tog razloga su doprinosi koje je poslodavac u obavezi da obračuna i uplati u svoje ime, a u korist zaposlenog, sastavni deo zarade, zbog čega ih i Zakon o radu definiše kao "doprinose koji se plaćaju iz zarade". Definišući doprinose kao integralni deo zarade, koji se mora istovremeno uplatiti kad i zarada, odnosno naknada zarade, Zakon o radu doprinose svrstava u kategoriju prava zaposlenih iz radnog odnosa, u smislu odredaba člana 60 stav 4 Ustava Republike Srbije i člana 12 stav 1 Zakona o radu, koje, između ostalog, kao jedno od osnovnih prava zaposlenih garantuju i pravo na odgovarajuću zaradu. Imajući dalje u vidu da je odredbom člana 22 stav 3 Zakona o uređenju sudova propisano da osnovni sud u prvom stepenu, između ostalog, sudi i u sporovima o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, proizlazi da je osnovni sud nadležan da postupa i u slučajevima kada je predmet spora (tužbenog zahteva) isključivo obavezivanje poslodavca na uplatu neuplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

 

Dakle, u nadležnosti osnovnog suda je da odlučuje o tužbenom zahtevu za uplatu poreza i doprinosa, jer je reč o sporovima o pravima i obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj 1. 25/2016 od 23.02.2016. godine)

 

                        Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik