Sentence krivično pravo > Materijalno pravo

ODGOVORNO LICE IZ KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA (ČLAN 234 ST.1 KZ)

 

Prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno pravo označivši okrivljenu-preduzetnicu, vlasnicu STR kao odgovorno lice u smislu subjekta izvršenja krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 st.1 KZ.     

 

            Iz obrazloženja:

 

Prvostepeni sud je pogrešno prihvatio izmenjenu pravnu kvalifikaciju tužilaštva kojom je okrivljenoj stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz čl.234 st.1 KZ. Ovaj član predviđa da će se odgovorno lice koje, iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti, pribavi sebi ili drugom fizičkom licu protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu, kazniti zatvorom od 3 (tri) meseca do 3 (tri) godine. Na osnovu člana 112. stav 5. KZ-a odgovornim licem u pravnom licu se smatra vlasnik preduzeća ili drugog subjekta privrednog poslovanja ili lice u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu kojem je, s obzirom na njegovu funkciju, uložena sredstva ili na osnovu ovlašćenja, poveren određeni krug poslova u upravljanju imovinom, proizvodnji ili drugoj delatnosti ili u vršenju nadzora nad njima ili mu je faktički povereno obavljanje pojedinih poslova…“ Zakon o privrednim društvima u članu 83. definiše preduzetnika samo kao fizičko, a ne i pravno lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom  registraciji.

 

Kako je okrivljena vlasnica STR, dakle registrovana kao preduzetnik, ne može se o istoj govoriti kao o odgovornom licu u smislu definicije odgovornog lica iz člana 112 stav 5 KZ, odnosno izvršiocu krivičnog dela iz člana 234 stav 1 KZ.

 

(Rešenje Višeg suda u  Novom Sadu br. Kž 1 56/2014 od 08.04.2014. godine kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu br. K 2633/2012 od 29.01.2014. godine)

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu