Sentence krivično pravo > Materijalno pravo

PEŠAK KAO UČESNIK U SAOBRAĆAJU KOD KRIVIČNOG DELA TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA

Ako je oštećeni ležao na kolovozu, pa je preko njega automobilom prešao okrivljeni, te mu naneo teške telesne povrede, potrebno je jasno i nedvosmisleno utvrditi da li je oštećeni uopšte bio učesnik u saobraćaju, odnosno da li je pešak, kao i da li je bilo doprinosa okrivljenog nastanku predmetnog događaja.

 

            Iz obrazloženja:

 

Viši sud je zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka delimično ukinuo prvostepenu presudu kojom je okrivljeni oglašen krivim za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz čl. 297. st.3 u vezi sa ugrožavanjem javnog saobraćaja iz člana 289 st. 3 u vezi st. 1 KZ. Izreka prvostepene presude je nejasna i nerazumljiva, protivrečna sama sebi i razlozima presude, obzirom da iz iste jasno ne proizilazi da li je oštećeni uopšte učesnik u saobraćaju. Naprotiv, iz same izreke proizilazi da je oštećeni ležao na kolovozu, pre nego što je naišao okrivljeni i prešao svojim vozilom preko njega, a iz činjeničnog opisa se uopšte ne vidi na koji način je oštećeni učestvovao u saobraćaju. Međutim, u razlozima pobijane presude prvostepeni sud utvrđuje da je oštećeni bio pešak, što pobijanu presudu čini nejasnom i nerazumljivom, pa se ista ne može ni ispitati.

 

Imajući u vidu odredbe čl. 7 tačka 69. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, da je pešak lice koje se kreće po putu, odnosno po putu sopstvenom snagom vuče ili gura vozilo, ručna kolica, dečje prevozno sredstvo, kolica za nemoćna lica ili lice u dečjem prevoznom sredstvu ili lice u kolicima za nemoćna lica koja pokreće sopstvenom snagom, ili snagom motora ili lice koje klizi klizaljkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i slično, nije jasno kako prvostepeni sud zaključuje u razlozima presude da je oštećeni bio pešak, iako je ležao na kolovozu.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. Kž1 253/2014 od 16.10.2014. godine kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu br. K 1487/2013 od 10.06.2014. godine)

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu