Sentence krivično pravo > Procesno

EKSTRADICIONI PRITVOR

Pravilno je protiv okrivljenog, državljanina Republike Hrvatske, produžen ekstradicioni pritvor, te odložena ranije dozvoljena ekstradicija radi izdržavanja kazne u toj državi, a do okončanja krivičnog postupka koji je u toku pred Osnovnim sudom u Novom Sadu, odnosno do izvršenja kazne za ista dela, ukoliko okrivljeni bude oglašen krivim.

 

                 Iz obrazloženja:

 

                Rešenjem Višeg suda u Novom Sadu je protiv okrivljenog D.A. produžen ekstradicioni pritvor na osnovu čl. 22 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Prethodno je rešenjem ministra pravde Republike Srbije dozvoljeno je izručenje okrivljenog D.A. po pojednostavljenom postupku Republici Hrvatskoj radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 7 godina na koju je tamo osuđen zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba opojnih droga iz čl. 173 st. 3 Kaznenog zakona RH. Kako se pred Osnovnim sudom vodi krivični postupak prema okrivljenom D.A. zbog sumnje da je na teritoriji Republike Srbije izvršio krivična dela teška krađa iz čl. 204 st. 1 u vezi sa čl. 33 KZ i krivično delo falsifikovanje isprave iz čl. 355 st.2 u vezi st. 1 KZ, produžen je ekstradicioni pritvor, te odložena ekstradicija ovog okrivljenog, a do okončanja postupka, odnosno do izvršenja kazne zatvora za ista dela, ukoliko okrivljeni bude oglašen krivim.

 

                  Ono što takođe opravdava produženje ekstradicionog pritvora u ovom slučaju je i okolnost da je okrivljeni D.A. državljanin Republike Hrvatske, koji se u Republici Srbiji oko 2 godine krio i bio prijavljen pod lažnim imenom, a bio je upoznat (prema sopstvenom kazivanju), sa osuđujućom presudom države čiji je državljanin. Navedene okolnosti nesumnjivo ukazuju da bi okrivljeni, ukoliko bi se našao na slobodi mogao ponovo sakriti ili pobeći iz Republike Srbije i na taj način omesti postupak njegovog izručenja Republici Hrvatskoj. Takođe nema ni povrede prezumpcije nevinosti, a kako se to u žalbi branioca okrivljenog neosnovano navodi, u vezi sa navedenim podacima o posedovanju lične karte sa lažnim menom, odnosno postupkom koji je još uvek u toku pred Osnovnim sudom zbog osnovane sumnje da je D.A. izvršio falsifikovanje isprave. Okrivljeni je navedene činjenice naveo u svom iskazu datom u postupku ekstradicije, odnosno kada je lišen slobode po INTERPOL-ovoj poternici i saslušan pred sudijom za prethodni postupak i tom prilikom sam naveo okolnosti o svom boravku u Republici Srbiji.

 

 

 

 

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu br. Kž2 623/15 od 14.04.2015. godine kojim je potvrđeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu br.Kre 4/15 od 23.03.2015. godine)

 

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu