Sentence krivično pravo > Procesno

IZVRŠENjE KAZNE ZATVORA BEZ NAPUŠTANjA PROSTORIJA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE

Nakon 01.09.2014. godine (početak primene novog zakona o izvršenju krivičnih sankcija), ne može se menjati način izdržavanja kazne zatvora na taj način da se kazna zatvora u trajanju do jedne godine izdržava bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje, jer prema čl. 45 st. 5 Krivičnog zakonika, sud može istovremeno sa izricanjem kazne zatvora do jedne godine odrediti, da će se ona izvršiti tako što osuđeni neće napuštati prostorije u kojima stanuje.

 

            Iz obrazloženja:

 

            Pravilno je Osnovni sud odbacio kao nedozvoljen predlog osuđenog N.R. podnet tom sudu dana 23.02.2015. godine, za izvršenje kazne zatvora bez napuštanja prostorija u kojima stanuje uz primenu mere elektronskog nadzora, izrečene presudom Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K-3413/13 od 30.09.2013. godine, a koja je pravnosnažna od  04.12.2014. godine. Naime, N.R. je oglašen krivim presudom Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. K-3413/13 od 30.09.2013. godine, zbog krivičnog dela prevara u osiguranju iz čl. 208a st. 1 KZ-a u podstrekavanju u vezi čl. 34 KZ-a, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i novčana kazna u iznosu od 80.000,00 dinara. Navedena presuda potvrđena je presudom Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. br. KŽ 1-215/14 od 04.12.2014. godine.

 

            Zakon o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS" br. 55/14 od 23.05.2014. godine) stupio je na snagu 31.05.2014. godine, a počeo je da se primenjuje 01.09.2014. godine. Dakle, navedena presuda je postala pravnosnažna (04.12.2014. godine) nakon početka primene novog Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (01.09.2014. godine), a po ovom zakonu veće iz čl. 21 st.4 ZKP-a nema ovlašćenje da menja način izvršenja kazne zatvora, izrečenih pravnosnažnim presudama.

 

            Kako prvostepeni sud u ovom slučaju nije pri izricanju presude odredio da će se kazna izvršiti tako što osuđeni ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje, a ta presuda je i potvrđena od strane drugostepenog suda, nakon pravnosnažnosti presude nije moguće izmeniti odluku o načinu izvršenja kazne, jer za takvu odluku ne postoji zakonski osnov, kako u Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, tako ni u odredbama Krivičnog zakonika.

 

 

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. Kž2 335/15 od 17.07.2015. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu br.Kv 1147/15 od 02.07.2015. godine)

 

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu