Sentence krivično pravo > Procesno

PRESUĐENA STVAR (res iudicata)

 

Činjenični opis prekršaja koji se odnosi na istog okrivljenog, na isti životni događaj, koji se dogodio u isto vreme, na istom mestu i izvršen je istovetnim radnjama, isključuje krivično gonjenje jer je u pitanju res iudicata.

 

            Iz obrazloženja:

 

Viši sud je potvrdio rešenje Osnovnog suda kojim je odbijena privatna krivična tužba zbog krivičnog dela laka telesna povreda iz čl. 122 st. 1 KZ, jer je prvostepeni sud pravilno zaključio da se radi o presuđenoj stvari.

 

Naime, utvrđeno je, da je pred Prekšajnim sudom postupak protiv okrivljenog već pravnosnažno obustavljen usled nastupanja zastarelosti krivičnog gonjenja. Kako se činjenični opis prekršaja odnosi na istog okrivljenog, na isti životni događaj, koji se dogodio u isto vreme, na istom mestu i izvršen je istovetnim radnjama, prvostepeni sud je, suprotno žalbenim navodima, pravilno zaključio da se radi o presuđenoj stvari koja isključuje krivično gonjenje, a na osnovu člana 503 st.1 ZKP.

 

Pojam krivično delo u propisima (Ustav, Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, ZKP i dr.) koji regulišu pitanje pravne sigurnosti u kaznenom pravu, treba tumačiti ne samo kao krivično delo, već se odnosi i na određene privredne prestupe i prekršaje. U konkretnom slučaju donošenje bilo koje druge odluke od strane prvostepenog suda, osim one kojom se privatna krivična tužba odbija, dovelo bi do povrede jednog od osnovnih ljudskih prava i načela ne bis in idem.

 

(Rešenje Višeg suda u  Novom Sadu br. Kž 2 94/2014 od 15.04.2014. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu br. K 250/2013 od 10.02.2014. godine).

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu