Sentence krivično pravo > Procesno

PRITVORSKI OSNOV IZ ČLANA 211. STAV 1 TAČKA 3 ZKP

                       To što je okrivljenom izrečena zabrana pristupa u ustanovu za lica bez roditeljskog staranja do okončanja krivičnog postupka, kao i to što su oštećene štićenice u međuvremenu postale punoletne, nije razlog za ukidanje pritvora okrivljenom, a pogotovo jer se jedna od njih više i ne nalazi u navedenoj ustanovi, pa izrečena zabrana u odnosu na nju nema nikakvog značaja i blažom merom od pritvora se u ovom slučaju ne bi postigla svrha, zbog čega je neophodno produžiti pritvor prema okrivljenom.

 

            Iz obrazloženja:

 

            Viši sud je potvrdio rešenje Osnovnog suda o produženju pritvora prema okrivljenom, jer je okrivljeni opravdano sumnjiv da je u dužem vremenskom periodu u kontinuitetu od 2010. do 2013. godine zloupotrebljavajući položaj lica kome su deca iz ustanove za lica bez roditeljskog staranja bila poverena na učenje, izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje prema dva maloletna lica, koje su bile štićenice ove ustanove, pokazujući posebnu upornost i doslednost u izvršenju ovog krivičnog dela. Ove osobite okolnosti ukazuju na osnovanu bojazan da bi okrivljeni u slučaju da se nađe na slobodi u kratkom vremenskom periodu, mogao ponoviti krivično delo, zbog čega je opravdano dalje zadržavanje okrivljenog u pritvoru na osnovu čl.211 st.1 tačka 3 ZKP.

 

            Nisu osnovani navodi branioca izneti u žalbi da ne postoji opasnost od ponavljanja krivičnog dela, iz razloga što je okrivljenom zabranjen pristup u ovu ustanovu do okončanja krivičnog postupka i zato što su oštećene u međuvremenu postale punoletne. Po stavu Višeg suda, pravilno je prvostepeni sud produžio pritvor, jer postoji opasnost od ponavljanja krivičnog dela u kratkom vremenskom periodu, pogotovo jer se jedna od štićenica više ne nalazi u ovoj ustanovi, pa je ova mera u odnosu na nju bez značaja kao i to da se u ovom krivičnom postupku u svojstvu svedoka nalaze lica bez roditeljskog staranja zbog čega je prema istim potrebna posebna obzirnost u postupanju svih učesnika krivičnog postupka. Sud je imao u vidu i to da je nakon ispitivanja maloletnih oštećenih koje je izvršeno u Centru za Socijalni rad, karakter tih činjenica koje su osnov za produžavanje pritvora posebno dobio na značaju i kvalitetu zbog čega je osnovano produžavanje pritvora prema okrivljenom na osnovu čl. 211 st.1 tačka 3 ZKP.

 

            (Rešenje Višeg suda u  Novom Sadu br. Kž 2 311/2014 od 27.10.2014. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu br. Kv 1726/2014 od 15.10.2014. godine ).

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu