Sentence krivično pravo > Procesno

ZAKONITOST PREDUZETIH RADNjI (ČL. 604 ZKP)

Ako je krivični postupak pokrenut optužnim predlogom oštećenog kao tužioca pre stupanja na snagu "novog" ZKP, znači da je oštećeni stekao svojstvo oštećenog kao tužioca po tada važećem - "starom" ZKP.

 

             Iz obrazloženja:

 

Prvostepeni sud je nepravilno primenio odredbu čl. 499 ZKP tako što je odbacio optužni predlog oštećenog kao tužioca, ne uzimajući u obzir odredbu čl. 604 ZKP, u kojoj stoji da će se zakonitost radnji, preduzetih pre početka primene "novog" ZKP ( Službeni glasnik RS br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13 ), ocenjivati po odredbama "starog" ZKP ( Službeni glasnik SRJ br. 70/01 i 68/02 i Službeni glasnik RS br. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09, 72/09, 76/10 ). Dakle, oštećeni, prema odredbi ovog člana, u svim fazama krivičnog postupka osim istrage ima svojstvo ovlašćenog tužioca, a koje svojstvo je stekao po ranijem ZKP.

 

Viši sud je, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukinuo rešenje Osnovnog suda kojim je odbačen kao nedozvoljen optužni predlog oštećenog kao tužioca. Pobijanim rešenjem prvostepeni sud je povredio odredbu čl. 52 ZKP u pogledu postojanja optužbe ovlašćenog tužioca, jer se pozvao na čl. 499 ZKP ( Službeni glasnik RS br. 72/11 i dr. ), a koji reguliše optuženje u skraćenom  krivičnom postupku, gde stoji da se isti pokreće na osnovu optužnog predloga ovlašćenog javnog tužioca ili na osnovu privatne tužbe. Kako je u konkretnom slučaju krivični postupak pokrenut  dana 11.11.2011. godine optužnim predlogom oštećenog kao tužioca, dakle pre stupanja na snagu "novog" ZKP ( Službeni glasnik RS br. 72/11 i dr. ), oštećeni je stekao svojstvo oštećenog kao tužioca po "starom " ZKP tj. onom, koji je važio do 01.10.2013. godine.

 

 

(Rešenje Višeg suda u  Novom Sadu br. Kž 2 81/2014 od 21.05.2014. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu br. K 3610/2013 od 14.02.2014. godine)

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu