:: Obrasci i uverenja > Obrasci

PISARNICA
     Obrazac 134 Zahtev arhivi za dostavu spisa (~126kB)
     Obrazac 135 Zahtev za razgledanje spisa (~126kB)
     Obrazac 136 Zahtev za prepis i fotokopiranje (~127kB)

 

Možete pogledati primere popunjenih uplatnica u pdf formatu

     840-29598845-12- republička taksa    - Uplatnica_republicka_taksa.pdf

     840-29572845-24 – troškovi krivičnog postupka -Uplatnica_troškovi_krivicnog_.pdf

     840-252802-68 - depozit - Uplatnica_depozit.pdf   


O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA
     Obrasci za podnošenje zahteva i žalbi   (~179kB)
     Primer obaveštenja o obezbeđenju pristupa informacijama  (~245kB)
     Primer žalbe protiv rešenja o odbijanju pristupa informaciji   (~147kB)
     Primer žalbe kada se nije odlučivalo po zahtevu (ćutanje uprave)  (~144kB)


SARADNJA SA MEDIJIMA
     Novinarska akreditacija  (~180kB) - u pdf  formatu
     Novinarska akreditacija  (~28kB) u .doc formatu (word-ov dokument)
     Molba za video i audio snimanje/fotografisanje  (~258kB)


PRITUŽBE STRANAKA
     Obrazac za podnošenje pritužbi -ovde možete preuzeti obrazac u pdf formatau (~225kB)