:: Sudska pisarnica i arhiva > Arhiva

ARHIVA

 

Pravnosnažno rešeni predmeti se arhiviraju i čuvaju na osnovu pismene odluke sudije. U arhivi se čuvaju i svi upisnici i imenici iz ranijih godina, ukoliko nisu potrebni za tekući rad. Predmeti u kojima je postupak pravnosnažno prekinut evidentiraju se posebno, čuvaju u priručnoj arhivi i ne uništavaju. Arhiviranjem predmeta se bavi arhivar.

 

Arhiva Višeg suda u Novom Sadu nalazi se u suterenu zgrade, telefon: 021/4876-194, 021/4876-470. Arhivar suda je: Vlaović Radislav.

 

UVID I FOTOKOPIRANJE SPISA IZ ARHIVE

 

Uvid i fotokopiranje spisa može da traži samo stranka u postupku ili treće lice koje za to opravda interes.

 

Po pravnosnažnom okončanju postupka dozvolu za pregledanje i fotokopiranje spisa daje predsednik suda.

 

Potrebno je da se popuni obrazac 136 –  Zahtev za prepis i fotokopiranje spisa ( koji se nalazi u Prijemnoj kancelariji suda, na III spratu, soba 380).

 

Po odobrenju predsednika suda i izvršenom prepisu-fotokopiji, podnosilac molbe se obaveštava da dođe u sud, uz dokaz o tome da je platio taksu (koja se uplaćuje na žiro-račun Višeg suda u Novom Sadu ili putem sudskih taksenih marki).

 

Za uvid u spis predmeta odnosno zahtev za fotokopiranje plaća se za svaku fotokopiranu stranu po 20 dinara.

 

žiro račun za uplatu: 840-29598845-12, broj modela 97, poziv na broj: 26-223-106399502