Sedište Višeg suda u Novom Sadu 
Sutjeska 3
21101 Novi Sad
Republika Srbija


       ***


Telefonska centrala suda:

021/4876-100

Vršilac funkcije predsednika Višeg suda u Novom Sadu:
mr Darko Tadić

021/4876-481


Sekretar suda:
Milijana Tašin

021/4876-483

 

Portparol Višeg suda u Novom Sadu

Ivana Karapandžić

063/104-42-81

 

Služba za pružanje pomoći svedocima i oštećenima

Jelena Ostojin

021/4876-482; 063/588-793


Faks Višeg suda:

021/521-546

Žiro-račun Višeg suda:

840-973621-32


PIB:

106399471


Мatični broj:

08864276
 
e-mail suda: uprava@ns.vi.sud.rs
e-mail portparola suda: pr@ns.vi.sud.rs