24/12/2018, ponedeljak

 

Javni konkurs ("Službeni glasnik RS" broj 102/18 od 21.12.2018. godine)

Izjava

 


26/11/2018, ponedeljak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–2590/2018

 

 


 

02/11/2018, petak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–2475/2018

 

 


 

11/07/2018, sreda


Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–1456/2018

 

 


 

10/07/2018, utorak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–1435/2018

 

 

 


 

02/07/2018

                                            Konačna lista kandidata za sudijske pripravnike

 


 

31/05/2018, četvrtak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–173/2015 (2018)

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–173/2015 (2015)

 

 


 

29/05/2018, utorak

 

Javni konkurs ("Službeni glasnik RS" broj 39/18 od 25.05.2018.godine)

Izjava

 

 

 


 

 

10/04/2018, utorak

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–1/2018

 

 


 

08/03/2018, četvrtak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–36/2017

 

 


 

28/02/2018, sreda


POČINjE SA RADOM POSEBNO ODELjENjE ZA SUZBIJANjE KORUPCIJE

 

 

Od 01.03.2018. godine u Višem sudu u Novom Sadu formira se Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije shodno Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ( „Sl. glasnik RS“ br. 94/19). 

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije u Višem sudu u Novom Sadu, postupa u predmetima za područje Apelacionog suda u Novom Sadu za sledeća krivična dela: 

-protiv službene dužnosti (čl. 359 i čl. 361 do čl.368 KZ) i krivično delo davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem (čl. 156 Krivičnog zakonika)

-protiv privrede (čl. 223, 223a, 224, 224a, 227, 228, 228a, 229, 230, 231, 232, 232a, 233, čl. 235 st. 4, čl. 236 i 245 KZ),

-protiv državnih organa (čl. 322 st. 3 i 4 i čl. 323 st. 3 i 4 Krivičnog zakonika) i krivičnih dela protiv pravosuđa (čl. 333 i 335, čl. 336 st. 1,2 i 4 i čl. 336b, 337 i 339 Krivičnog zakonika), ako su izvršena u vezi sa krivičnim delima iz tačke 1) do 5) člana 2 Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije 

 

 


 

26/12/2017, utorak


Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P2–38/2017

 

 


 

20/12/2017, sreda

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–576/2017

 

 


 

11/12/2017, ponedeljak


Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–76/2017

 

 


 

09/11/2016, četvrtak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–95/2016

 

 


 

25/10/2017, sreda

 

Poziv za dane otvorenih vrata u novosadskim sudovima

 

 


 

19/10/2017, četvrtak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–23/2017

 

 


 

29/09/2017, petak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–354/2017

 

 


 

21/09/2017, četvrtak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–123/2017

 

 


 

11/09/2017, ponedeljak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–31/2017

 

 


 

06/09/2017, sreda

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–179/2017

 

 


 

14/07/2017, petak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–277/2017

 

 


 

24/05/2017, sreda


Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–30/2017

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P–81/2016

 

 

 


 

19/04/2017, sreda

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P –97/2017

 

 

 


 

27/03/2017, ponedeljak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P – 73/2017

 

 

 


 

21/03/2017, utorak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P – 626/2016

 

 


 

06/03/2017, ponedeljak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P – 624/2016

 

 


 

25/01/2017, sreda

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P – 310/2015

 

 


 

18/01/2017, sreda

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P – 627/2016

 

 


 

17/01/2017, utorak

 

Objavljuje se pravosnažno rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl. broj R4 k – 9/15 od 11.04.2016. godine

 

Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.br. R4 k – 9/15 od 11.04.2016. godine potvrđeno je rešenjem Vrhovnog kasacionog suda posl. br. Rž k –72/2016 od 26.10.2016. godine. (Rešenje)

 

 

 


 

 

08/12/2016, četvrtak


Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P2-2/2016

 

 


 

24/10/2016, ponedeljak                                                                       

Povodom Evropskog dana civilne pravde, Apelacioni, Viši, Osnovni i Privredni sud u Novom Sadu već četvrtu godinu za redom otvorili su vrata zgrade Pravosudnih organa u Novom Sadu i dana 24.10.2016. godine je održana manifestacija „DAN OTVORENIH VRATA U NOVOSADSKIM SUDOVIMA“ Građanima, od kojih su najbrojniji bili studenti pravnih fakulteta i učenici srednjih škola, pokazana je prostorna organizacija svih sudova u zgradi, pojedine sudnice i najvažnije službe koje funkcionišu u zgradi. U toku obilaska, predstavnici sudova su odgovarali na pitanja predstavnika medija i zainteresovanih građana i pružali osnovne informacije sa ciljem da se rad suda učini transparentnijim i da se građanima približi ostvarivanje sudijske funkcije.

            Od 13.00 časova održana je Konferencija za predstavnike sredstava javnog informisanja na kojoj su se okupljenim novinarima najpre obratili predsednik Višeg suda, mr Tadić Darko i predsednica Osnovnog suda, Anđelka Stanojević, koji su predstavnike medija izvestili o nagradama i priznanjima dodeljenim novosadskim sudovima na ovogodišnjem savetovanju sudija Republike Srbije - “Sudijski dani - 2016“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, u Vrnjačkoj Banji. Vrhovni kasacioni sud, dodelio je nagrade sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, 11. oktobra 2016. godine na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije u Vrnjačkoj Banji.

Nagrade su dodeljene u dve kategorije:

I kategorija prvostepenim sudovima koji beleže najveće povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine;

II kategorija prvostepenim sudovima koji beleže najveće povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine.

 Osnovnom sudu u Novom Sadu dodeljena je treća nagrada u kategoriji Povećanje broja ukupno rešenih  predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine . 

Višem sudu u Novom Sadu dodeljeno je Priznanje za doprinos unuprađenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema.

Prisutnima se obratila i Milica Janča, portparol Apelacionog suda u Novom Sadu, kao i sudija Privrednog suda u Novom Sadu, Vladislav Kurtek.

Zahvaljujemo se što ste se odazvali i na taj način dali svoj doprinos u ostvarenju cilja da se rad suda učini transparentnijim i da se građanima približi ostvarivanje sudijske funkcije

 

 

Ivana Karapandžić
Portparol Višeg suda u Novom Sadu
pr@ns.vi.sud.rs
063/1044-281

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U KRIVIČNOM PREDMETU PROTIV OKRIVLJENOG SKIVJANI MIHALJA

 

Krivično veće ovog suda, nakon većanja i glasanja, donelo je dana 19.10.2016. godine, a predsednik veća je dana 21.10.2016. godine i javno objavio, prvostepenu presudu kojom je okrivljeni SKIVJANI MIHALJ oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela ubistvo iz čl. 113 KZ koje mu je optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu stavljeno na teret, pa ga je sud primenom odredbi Krivičnog zakonika osudio na kaznu zatvora u trajanju od 15 ( petnaest ) godina, koja predstavlja i najviši moguću kaznu u konkretnom slučaju, budući da je odredbama čl. 113 Krivičnog Zakonika koje regulišu krivično delo ubistvo propisano da će se ko drugog liši života, kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

 

            Okrivljenom je izrečena i mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to metalnog čekića sa drvenom drškom, sa kojim će se po pravnosnažnosti presude postupiti u skladu sa Zakonom.

 


 

 

13/10/2016, četvrtak

 

Presuda Višeg suda u Novom Sadu posl. br. P-27/2015 od 11.02.2016. godine, koja se odnosi na zaključen Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu vezan za valutnu klauzulu tj. obaveze ugovornih strana iskazane u stranoj valuti-švajcarskom franku (CHF), postala je pravnosnažna danom donošenja presude Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Gž. 1781/16 od 01.09.2016. godine kojom presudom je odbijena žalba tuženog i potvrđena navedena presuda Višeg suda u Novom Sadu.

Presuda Višeg suda u Novom Sadu posl. br. P-27/2015 od 11.02.2016. godine

 


 

06/10/2016, četvrtak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-166/2016

 

 

 


 

20/09/2016, utorak

 

Saopštenje za javnost i sredstva javnog informisanja u slučaju tužioca Dević Ilije protiv tuženog Grada Novog Sada 

 

 


 

30/08/2016, ponedeljak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-156/2016


 


 

 

27/05/2016, petak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-83/2015


Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P2-39/2015

 

 


 

24/03/2016, četvrtak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-27/2016

 

 

 


 

18/01/2016, ponedeljak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P2-38/2015


 


 

 

21/12/2015, ponedeljak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-147/2014

 

 


 

10/12/2015, četvrtak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-233/2015

 

 


 

26/11/2015, četvrtak


Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P2-52/2015

 


 

 

05/11/2015, četvrtak

 

Saopštenje o održanim otvorenim vratima u novosadskim sudovima

 

 


 

 

28/10/2015, sreda

 

Najava dana otvorenih vrata u novosadskim sudovima

 

 


 

6/10/2015, utorak

 

Oglas o postavljlanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-58/2013

 


 

24/09/2015, četvrtak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-31/2015

 

 


 

23/09/2015, sreda

 

Rešenje Višeg suda u Novom Sadu poslovnog broja R4I 11/2015 doneto u postupku po zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

 

 


 

22/09/2015, utorak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-253/2015

 

 


22/09/2015, utorak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-122/2014

 

 

 


 

 

15/09/2015, utorak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-46/2015

 

 


 

 

14/09/2015, ponedeljak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-181/2015

 

 


 

14/09/2015, ponedeljak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-120/2015

 

 


 

 

14/09/2015, ponedeljak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-63/2015

 

 


 

 

31/08/2015, ponedeljak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-26/2015

 

 

 


 

 

31/08/2015, ponedeljak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-248/2015

 

 


 

 

14/08/2015, petak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-183/2014

 

 


 

11/08/2015, utorak

 

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu poslovnog broja P-79/2015

 

 


 

 

01/06/2015, ponedeljak

 

OBAVEŠTENJE O RADU SLUŽBE ZA POMOĆ I PODRŠKU SVEDOCIMA I OŠTEĆENIMA 

 

 

Na osnovu Uputstva Visokog saveta sudstva o načinu pristupa, sistemu rada i načinu postupanja službe za pomoć i podršku svedocima i oštećenima, u Višem sudu u Novom Sadu je počela sa radom Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima. Cilj ove Službe je da obezbedi emotivnu i logističku pomoć i podršku svedocima i oštećenima pre, za vreme i posle njihovog svedočenja.

 

Kontakt osoba je Jelena Ostojin, telefon: 021/4876-448, e-mail: jelena.ostojin@ns.vi.sud.rs

 

 

 


 

 

24/03/2015, utorak

 

 SAOPŠTENJE


U krivičnom predmetu protiv okrivljenog RADAK PETRA iz Gardinovaca, Apelacioni sud u Novom Sadu je dana 20.02.2015. godine preinačio presudu Višeg suda u Novom Sadu od 10.09.2014. godine u pogledu odluke o kazni, pa je okrivljeni Radak Petar iz Gardinovaca oglašen krivim za krivično delo teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 5 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno nošenje oružja iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina, a sve vezano za kritičan događaj koji se desio u Gardinovcima dana 05.07.2013. godine kad je lišen života Tomović Milojica.

 

13/01/2015, utorak


Obaveštenje o polaganju zakletve sudija porotnika

 

 


 

31/12/2014, sreda

 

Obaveštenje za sudije porotnike


Obaveštenje o imenovanju sudija porotnika za Viši sud u Novom Sadu


 

 


 

13/11/2014, četvrtak

 

Saopštenje o konkursu za imenovanje sudija porotnika – detaljnije

 

 


 

03/11/2014, ponedeljak

SAOPŠTENJE 

 

 

Apelacioni sud u Novom Sadu je potvrdio presudu Višeg suda u Novom Sadu od 29.05.2014. godine, kojom su okrivljeni FILIP DAMJANOVIĆ iz Novog Sada i DANILO ŠAKOTIĆ iz Novog Sada oglašeni krivim za krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 1 Krivičnog zakonika i ndozvoljenog držanja oružja iz člana 348 stav 1 Krivičnog zakonika, a u odnosu na okrivljenog Danila Šakotića i zbog pokušaja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 5 u vezi člana 30 Krivičnog zakonika, navedenom presudom okrivljeni Filip Damjanović osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, a Danilo Šakotić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godine i 10 (deset) meseci, oštećeni za pokušaj teškog ubistva je Stojan Radosavljević.

 

 

 


 

 

22/10/2014, sreda

SAOPŠTENjE

           

 

 

U petak 24. oktobra održaće se "DANI OTVORENIH VRATA" u zgradi pravosudnih organa u Novom Sadu, te će povodom toga biti organizovan obilazak zgrade suda u 11,30 časova i  upoznavanje građana sa radom suda, a u peridu od 12 do 13 časova u Maloj sali na trećem spratu predstavnici Osnovnog suda u Novom Sadu, Višeg suda u Novom Sadu, Apelacionog suda u Novom Sadu i Privrednog suda u Novom Sadu će odgovarati na pitanja zainetesovanih građana.

 

"Dani otvorenih vrata" se organizuju povodom 25. oktobra Evropskog dana civilne pravde, radi povećanja poverenja građana u sudstvo i usvojenu Komunikacionu strategiju od strane Visokog saveta sudstva, a povodom omogućavanja građanima neposredno upoznavanje sa radom suda sa jedne strane i svojim pravima i obavezima u ostvarivanju sudske zaštite sa druge strane.

 

 


 

 

13/10/2014, ponedeljak

SAOPŠTENjE  

 


Apelacioni sudu Novom Sadu je potvrdio presudu Višeg suda u Novom Sadu od 22.05.2014. godine, kojom je okrivljeni KEŠELJ NOVICA iz Savinog Sela oglašen krivim za krivično delo teške telesne povrede iz člana 121 stav 1 Krivičnog zakonika, za krivično delo teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakonika i krivično delo ubistvo u pokušaju iz člana 113 u vezi člana 30 Krivičnog zakonika, a kojim je okrivljeni Kešelj Novica osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 35 (trideset pet) godina, a sve vezano za kritične događaje koji su se desili u Novom Sadu tokom 2012. godine, gde su oštećeni sada pokojni Sazdov Ivan i oštećeni Vuković Dragoljub.

 

 


 

27/08/2014, sreda

SAOPŠTENjE  

 

 

U krivičnom predmetu protiv okrivljenog RADENKOVIĆ MARKA iz Novog Sada, Apelacioni sud u Novom Sadu je presudom posl. br. Kž. 1 2362/13 od 09.05.2014. godine potvrdio presudu Višeg suda u Novom Sadu posl. br. K. 255/11 od dana 12.04.2013. godine, a koja presuda Apelacionog suda u Novom Sadu je dostavljena ovom sudu dana 21.08.2014. godine.

 

Presudom Višeg suda u Novom Sadu posl.br. K. 255/11 od 12.04.2013. godine okrivljeni Radenković Marko oglašen je krivim zbog četiri krivična dela iz kritičnog događaja koji se odigrao dana 30.01.2010. godine u ugostiteljskom objektu "Đava" na Petrovaradinskoj tvrđavi gde su oštećeni Tešanović Dragan, Cvjetićanin Ognjen, Glušica Miloš i Stanić Strahinja, i to za krivična dela: teško ubistvo u pokušaju iz člana 114 stav 1 tačka 11 KZ u vezi člana 30 KZ, nedozvoljeno nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 KZ, izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 4 u vezi stava 1 KZ i lake telesne povrede iz člana 122 stav 2 u vezi stava 1 KZ-a, i osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 godina. Osuđeni Radenković Marko se nalazi u pritvoru počev od 30.01.2010. godine.

 

 


 

 

23/05/2014, petak

                                                                         SAOPŠTENJE

 

U krivičnom predmetu protiv okrivljenog Kešelj Novice iz Savinog Sela, Viši sud u Novom Sadu je dana 22.05.2014. godine doneo nepravnosnažnu presudu kojom je imenovani osuđen za krivična dela izvršena u junu mesecu 2012. godine i to krivično delo teška telesna povreda iz člana 121 stav 1 Krivičnog zakonika, krivično delo teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakonika i krivično delo ubistvo u pokušaju iz člana 113 u vezi člana 30 Krivičnog zakonika, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 35 godina.

 

Okrivljenom Kešelj Novici je produžen pritvor do upućivanja u Ustanovu za izdržavanje kazne.

 


 

 

23/04/2014, sreda

 

Saopštenje u vezi godišnjeg izveštaja o radu suda za period 01.01.2013.–31.12.2013. godine – detaljnije

 

 


 

 

16/12/2013, petak

SAOPŠTENJE

 

Odlukom vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Novom Sadu postavljen je sudija Apelacionog suda u Novom Sadu mr Darko Tadić, počev od 16.12.2013. godine, najduže na šest meseci.

 

Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, Draganu Skoko je prestala dosadašnja funkcija vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Novom Sadu, dana 15.12.2013. godine, obzirom na to da je upućen na rad u Vrhovni kasacioni sud, počev od 16.12.2013. godine.

 

Odlukom vršioca funkcije Višeg suda u Novom Sadu, mr Darka Tadića, za vršioca funkcija predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu postavljena je sudija Osnovnog suda u Novom Sadu Anđelka Stanojević, počev od 16.12.2013. godine, najduže na šest meseci.               

 


 

04/10/2013, petak

DOPUNA OBRAZACA ZA JAVNE NABAVKE


U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku male vrednosti Višeg suda u Novom Sadu broj 3/13 nije dat obrazac ponude, ovim putem vam dostavljamo dopunu dokumentacije, odnosno obrazac ponude.

 

obrazac ponude

 


 

01/10/2013, utorak

 

JAVNE NABAVKE

 

Dokumentaciju i poziv za podnošenje ponuda za  javne nabavke možete preuzeti u pdf formatu.

Poziv za podnošenje  podnuda za javne nabavke

Dokumentacija za javne nabavke male vrednosti

 


 

03/09/2013, utorak

 

SAOPŠTENjE O PROMENI E-MAIL ADRESE PORTPAROLA VIŠEG SUDA


 

Od juče 2.9.2013.,  nova  e-mail adresa  portparola Višeg suda: pr@ns.vi.sud.rs

 


 

 

05/03/2012, ponedeljak

 

PRAVILNIK O ZAMENI I IZOSTAVLJANJU (ANONIMINIZACIJI) PODATAKA U SUDSKIM ODLUKAMA

pravilnik u pdf formatu

 


 

 

23/12/2011, petak

OGLAS

 

za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za izvršitelja u januarskom ispitnom roku


Potrebne informacije možete pronaći na sajtu Ministartva pravde na sledećoj WEB adresi: 

 

http://www.mpravde.gov.rs

 


 

20/07/2011, sreda

 

SAOPŠTENjE O PROMENI E-MAIL ADRESE PORTPAROLA VIŠEG SUDA


 

Obaveštavamo vas da je zvaničan e-mail portparola Višeg suda: portparol@ns.vi.sud.rs

 


17/05/2011, utorak


SAOPŠTENJE U VEZI SUDSKIH TAKSI


Obaveštavamo vas da je u okviru sudskih taksi, a nakon uvođenja žiro računa depozita Višeg suda u Novom Sadu, potrebno na sledeći način popuniti uplatnicu:

 

model: ne traba ništa upisivati

poziv na broj: upisati broj predmeta na koji se uplata odnosi

 

Izmene su potrebne radi efikasnog povezivanja uplaćenih taksi, kazni, paušala i predujmova sa odgovarajućim brojem predmeta naznačenim na ovaj način u pozivu na broj.