Služba za pomoć i podršku svedoka i oštećenih

 

 

U Višem sudu u Novom Sadu je od dana 01.06.2015. godine počela sa radom Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima kao zajednička služba za Osnovni sud u Novom Sadu, Viši sud u Novom Sadu i Apelacioni sud u Novom Sadu, u krivičnim postupcima koji se vode pred tim sudovima.

 

Postoji posebna prostorija za svedoke i oštećene koja je opremljena uređajima za prenos zvuka i slike i u kojoj se saslušanje posebno osetljivih svedoka, maloletnih lica i žrtava krivičnih dela vrši bez prisustva stranaka i učesnika krivičnog postupka, na taj način se obezbeđuju uslovi za sigurno i bezbedno svedočenje i pomaže oštećenima i svedocima da prevaziđu negativna osećanja u vezi sa njihovim učešćem u krivičnom postupku.

 

Služba obavlja poslove pružanja podrške i pomoći svedocima i oštećenima kroz davanje objašnjenja njihovih uloga u krivičnom postupku, način na koji se postavljaju pitanja pred sudom, pravne terminologije, naplate troškova dolaska i sve ostale pravne informacije u vezi sa njihovim svedočenjem, kao i organizacije saslušanja svedoka i oštećenog u posebnoj prostoriji uz prenos zvuka i slike bez prisustva stranaka i učesnika krivičnog postupka. Sa zaposlenim u Službi svedoci i oštećeni neće moći da razgovaraju o sadržini iskaza niti će moći da dobiju pravne savete koji se tiču samog svedočenja.

 

Kontakt:

Jelena Ostojin, sudijski pomoćnik

telefon: 021/4876-482 ili 063/588-793

e-mail: jelena.ostojin@ns.vi.sud.rs