SUDSKA TAKSA

 

 

Sudska taksa se plaća na odgovarajući račun prihoda organa, a kao dokaz o uplati, takseni obveznik prilaže uplatnicu

 

Sudska taksa do 5000 dinara može da se plaća i putem sudskih taksenih marki. Sudske taksene marke mogu se kupiti na šalterima Pošte Srbije, izrađene su u apoenima od 10 do 5000 dinara. 

 

Iznos sudskih taksi je određen Zakonom o sudskim taksama.

 

Žiro računi Višeg suda u Novom Sadu:

 

840-29598845-12 - republička taksa 

 

840-29572845-24 – troškovi krivičnog postupka, paušali, novčane kazne, oduzeta imovinska korist

 

840-252802-68 - depozit

 

model: nije potrebno ništa upisivati

poziv na broj: upisati broj predmeta na koji se odnosi uplata