SUDIJSKI POMOĆNICI 

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Novom Sadu predviđeno je 19 sudijskih pomoćnika i za Posebno odeljenje za korupciju 4 sudijska pomoćnika.

 

Poslovi i zvanja sudijskih  pomoćnika

 

Sudijski pomoćnik u zvanju savetnika obavlja sledeće poslove: 

 

1. pomaže sudiji u radu,

2. proučava pravna pitanja u vezi s radom sudija u jednostavnijim predmetima,izrađuje nacrte jednostavnijih sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje,pod nadzorom i uputstvima sudije obavlja i druge stručne poslove, kao i poslove po nalogu predsednika suda.

 

Uslovi za sticanje zvanja sudijskog pomoćnika su završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i najmanje tri godine iskustva u pravnoj struci.

 

Sudijski pomoćnik u zvanju samostalnog savetnika obavlja sledeće poslove:

1. pomaže sudiji u radu,

2. proučava pravna pitanja u vezi s radom sudija u pojedinim predmetim,

3. izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje,

4. samostalno ili po uputstvima sudije obavlja i druge stručne poslove, kao i poslove po nalogu predsednika suda.

 

Uslovi za sticanje zvanja samostalnog savetnika su završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit, iskustvo od najmanje pet godine u pravnoj struci i najmanje dve godine iskustva u pravnoj struci nakon položenog pravosudnog ispita.

 

Ocenjivanje rada

Rad sudijskog pomoćnika ocenjuje se jednom godišnje Pravilnikom o kriterijumima, merilima i postupku za ocenjivanje rada sudijskog pomoćnika ("Sl. glasnik RS" br. 32/2016), to isto važi i za sudijskog pomoćnika koji je primljen u radni odnos na određeno vreme. Sudijski pomoćnik se ocenjuje za period od 01.januara do 31.decembra, a rezultati postignuti u izvršavanju poslova i radnih ciljeva se vrednuju šestomesečno. Mišljenje o radu sa predlogom ocene sudijskog pomoćnika daje sednica odeljenja, u kojem je sudijski pomoćnik raspoređen ili sudija ili veće s kojim sudijski pomoćnik radi, ako nije raspoređen u odeljenje suda – predlagač ocene. Rad sudijskog pomoćnika ocenjuje predsednik suda, po pribavljenom mišljenju predlagača ocene. Ocene kojima sudijski pomoćnik može biti ocenjen su: "naročito se ističe", "ističe se", "zadovoljava" i "dobar".